Pâque 2018 : Fête de Pâque Biblique Mondiale 2.0

29 Mar 18:00 - 06 Apr 17:00 29 Mar 18:00 - 06 Apr 17:00 - Antananarivo Antananarivo
Ziona FJTSa7 Ziona FJTSa7
... Fa voavono Kristy, Paska ho antsika; ka dia aoka isika hanao andro firavoravoana, tsy amin'ny masirasira ela, na amin'ny masirasira lolompo sy faharatsiana, fa amin'ny mofo...   More info


© 2018 Siguez